Derfor er onboarding vigtigt for nye medarbejdere

Vidste du, at 25 % af alle nyansatte stopper inden for det første år? Faktisk viser tal, at flere brancher er ramt af opsigelser fra en tredjedel af deres medarbejdere inden for de førte 6 måneder!

Det er et højt tal – særligt for virksomheden, der bruger mange ressourcer på at tiltrække og indarbejde nye medarbejdere i virksomheden faglige rutiner og sociale miljø.

Grundlæggende mener mange, at manglende onboarding af nye medarbejdere er årsagen til det store frafald. De enkelte ansatte er ganske enkelt ikke faldet på plads i deres rolle, og har ikke fået opbygget de nødvendige relationer i arbejdsmiljøet.

Onboarding er vigtigt for alle medarbejdere.

Det, at man ikke har fået opdragelse og indsigt i sin rolle, kan skabe en grobund for usikkerhed og irritation. Samtidig betyder de manglende relationer, at man måske slet ikke føler sig som en del af holdet på sin arbejdsplads, ja måske man ligefrem føler sig uønsket.  

Derfor er både pre- og onboarding essentielt.

Husk pre-boarding

Hvordan starter man pre-boarding, når den kommende medarbejder ikke engang er startet på sit nye arbejde? Der er faktisk flere ting, man kan gøre forud for nye medarbejderes opstart:

Giv praktiske information: Hvor mødes vi, er der en særlig dresscode, er der planlagt et træningsforløb for første periode etc. Denne type information skaber tryghed og gør, at nyansatte ved, hvad der venter dem. Det betyder, de ikke udfylder manglende information ved at finde på deres egen baseret på forestillinger – og det er positivt, da disse ofte skaber utryghed.  

Husk desuden, at regelmæssig kontakt med den kommende ansatte kan være med til at holde motivationen oppe på denne person. Ofte indgås aftalen om nyansættelse god tid i forvejen, og med et par simple e-mails kan man som leder være med til at skabe relation allerede inden personen starter helt.

Onboarding

Onboarding foregår fra personens første arbejdsdag og kan fortsætte indtil den nyansatte er inde i sine opgaver og rutiner. Det er naturligvis ikke så konkret, da det kan variere meget fra virksomhed til virksomhed og stilling til stilling. Onboarding kan derfor være fra en uge til en måned eller endnu længere.

Vigtigst er det dog, at der er lagt en plan for den nye, da denne person ikke kan vide, hvad han eller hun skal foretage sig, hvis der ikke følger introduktion.

Det betyder også, der skal foreligge en plan, og der skal være afsat tid til oplæringen, så personen er tryg ved at starte og så personen kommer godt ind i sit nye felt.

Husk desuden at der også er et socialt aspekt i onboarding! Derfor kan det være en fordel at arrangere noget socialt mellem den nye og de øvrige kollegaer, så de bliver rystet sammen. Det er nemlig mindst lige så vigtigt, at vi føler os tilrette socialt som fagligt, da vi opholder os store dele af dagen på vores arbejdsplads.

Føler vi os velkomne, kommer vi godt overens med kollegaer og lærer vi hurtigt vores nye rolle at kende, er der banet vej for et meget bedre ansættelsesforløb – også et, der ikke stopper, før det næsten er startet.

Ledige job