Fremtidens job er indenfor kommunikation

Nogen elsker den. Nogen hader den. Men industri 4.0 den tid vi lever i nu. Integration af den digitale verden og den fysiske produktion er i fokus og vil påvirke fremtidens jobmarked. Førhen blev en revisorsøn revisor ligesom sin far, men den æra er slut. Innovative processer og design tænkning er med til at skabe en eksponentiel udvikling, der i dag går så stærk, at jobroller ændres hyppigere end tidligere og nye stillinger oprettes. Automatisering, Artificiel intelligens og brugen af robotter påvirker den måde vi arbejder på i fremtiden og stiller krav til vores forandringsevne. De næste vil der være behov for programmører, kommunikatorer og menneskelige kompetencer. Eksperter vurderer at der de næste 10 år vil blive oprettet 10.000 flere freelancestillinger i Danmark. Det stiller større krav til virksomheders employer branding strategi og definition af jobindhold og til fagforeninger og A-kassers ydelsestilbud, for netop at kunne følge med udviklingen.   

Skriv dig til jobbet

Samfundsudvikling krav til jobindhold

Med den teknologiske udvikling vil vi opleve et øget jobmarked indenfor humanistiske fag, fx erhvervscoaching og antropologi, presse-og mediekommunikation og NLP medarbejderudvikling. Områder der ikke i første omgang kan automatiseres af en robot. Ifølge flere ingeniørfagblade, forældes viden efter blot 5 år pga. den innovative fremgang i samfundet.

Globalisering og diversitet – behovet for kommunikationskompetencer øges

Verden globaliseres – hvilket ikke er en nyhed – men hvordan takler vi det faktum, at verden gradvist smelter mere sammen i samhandlens gode navn? Forskellige sprog vil flyde sammen. Behovet for fælles sprogforståelse og tydelig oversættelse af tekster øges. Antallet af virksomheder der opererer i flere lande, vil få brug for kommunikationsmedarbejdere eller kommunikationsbureauer, til at oversætte eller skrive eksterne manualer eller webtekster, som kræver grammatisk korrekthed. I større virksomheder som LEGO, Siemens Gemesa, Novo Nordisk og DSV vil der være behov for kommunikation på koncernniveau både internt og eksternt. Her er chance for ansættelse, hvis man satser på kommunikation, retorik og sprog.

Kommunikation – hvor finder jeg job?

Hvem har brug for en kommunikationsmedarbejder? Kommunikation sker alle vegne og du kan vælge at blive ansat i et kommunikationsbureau, hvor du kan sparre med andre eksperter i kommunikation og retorik. Indenfor journalistik er der behov for kommunikatører med kompetencer i at vinkle artikler, så budskabet rammer målgruppen skarpt. Meget tekst skrives i dag til digitale medier i stedet for tidligere per brev. F.eks. nyhedsbreve, hjemmesidetekster og pressemeddelelser. At kunne ramme den rette målgruppe med rette ordvalg på kun få minutter vil være endnu mere essentielt i fremtiden end det er i dag. Derudover vil produktionen af reklamevideoer eskalere i fremtiden, som omhandler firmaprodukter-eller ydelser. Her kan dine kommunikationskompetencer komme i spil, når manuskriptet skrives. Dine kompetencer vil blive efterspurgt af mindre firmaer såvel som store koncerner. Vi vil se en øget tendens til at firmaer tilvælger specialister, når de skal have udført specifikke kommunikationsopgaver. Jobbet kan udføres på freelancebasis fra din hjemadresse eller du kan vælge at blive tilknyttet et kommunikationsbureau. På den måde ligger hele verden for dine fødder og Danmark bliver bogstaveligt din egen kommunikationslegeplads.