Husk direktørkontrakten

En direktørkontrakt er helt essentiel for at sikre gode arbejdsforhold i din virksomhed. Men hvad er egentlig en direktørkontrakt, og hvad skal den indeholde? Det kan du læse meget mere om og blive klogere på her.  

Hvad er en direktørkontrakt? 

En direktørkontrakt er en kontrakt der er er essentiel når man skal ansætte nogen i en direktørstilling. Som direktør er man nemlig ikke omfattet af funktionærloven, og man skal derfor udbedre en særlig kontrakt for en direktør, for at sikre at alt det juridiske er på plads.  

Man skal registreres hos erhvervsstyrelsen når man er direktør og bliver omfattet af de regler der er i selskabsloven. Selskabsloven etablerer ikke udelukkende hvilke rettigheder der gælder for direktører, men også hvilke arbejdsopgaver, direktørrollen omfatter. Der skal alligevel udarbejdes en særlig direktørkontrakt, og i forbindelse med den, er det en god ide at alliere sig med juridisk rådgivning.  

En direktørkontrakt er en god forventningsafstemning mellem parterne, så begge parter ved hvad rollen skal indebære, hvilke arbejdsopgaver der er og hvilke rettigheder direktøren har i det pågældende arbejdsforhold. En direktørkontrakt skaber trygge og faste rammer for arbejdsforholdet og sørger for at man får afklaret eventuelt potentielle konfliktområder, allerede inden arbejdsforholdet går i gang. Selv når det ikke er lovpålagt at udarbejde en direktørkontrakt, kan det være en stor fordel. Det er for eksempel ikke et lovmæssigt krav at udarbejde en direktørkontrakt, hvis direktøren ikke også er ejer i virksomheden, hvilket hun eller han, ikke altid er. 

Hvordan udarbejde en direktørkontrakt?  

En direktørkontrakt bør udarbejdes af nogen med juridisk kompetence. Der findes mange muligheder for at bestille udarbejdelse af en direktørkontrakt online, og afhængig af hvilken udbyder du vælger, så behøver det rent faktisk heller ikke at være så dyrt.  

Når man skal udarbejde en direktørkontrakt, så er det hele en proces der man skal finde ud af hvordan forholdene er i virksomheden og hvilke gensidige forventninger som bør foreligge forud for kontrakten. Løn, pension og ferie er blandt andet ting der skal aftales og fastsættes i direktørkontrakten. En direktørkontrakt vil også indeholde hvad der sker ved ophør af kontrakten, hvilke økonomiske rettigheder direktøren har, arbejdstid og arbejdssted.  

Hvis man for eksempel vælger Nemadvokat, som er en professionel og troværdig udbyder, kan man få udarbejdet en direktørkontrakt til en stærk, fast pris på 2.495 kr, eksl moms. Det er en meget konkurrencedygtig pris, og du er sikker på at få udarbejdet en professionel og skræddersyet direktørkontrakt til lige præcis din virksomhed.