Bliv en bedre leder – videreuddannelse styrker dit lederskab

Styrk dit lederskab og få inspiration, nye metoder og effektive redskaber, der gør dig i stand til at udvikle dig selv, din rolle som personaleleder, din organisationsforståelse og dine strategiske handlemuligheder. At være god leder kræver praktisk fornuft og erfaring med at lede. Du er en erfaren leder, men lad det ikke stoppe dig fra at blive en bedre leder. Du kan lige som dine medarbejdere udvikler dig til noget bedre.

En leder i sving.

Videreudvikling som leder

Det kræver hårdt arbejde og engagement at blive en god leder, og de fleste af de nødvendige egenskaber kan læres, hvis du er villig til at lægge en indsats. Hvi du har høje ledelsesmæssige ambitioner inden for it eller andre områder, har du brug for bestemte lederkompetencer. Hvis du ikke regelmæssigt videreuddanner dig i dit marked og i dit speciale, vil du hurtigt blive efterladt i støvet. Gør status over dine kompetencer for at finde områder, du har brug for at forbedre, og læg indsatsen der.

Måske har du brug for at lære mere om de forretningsmæssige aspekter ved din virksomhed eller forbedre dine evner til at tale i store forsamlinger. Hvad end det er, så kast dig ud i det med det samme. Da du som leder fungerer som rollemodel, vil mange af dine underordnede og kolleger sandsynligvis blive inspireret til at tage læring lige så seriøst, som du gør.

Videreuddannelse

Du bliver aldrig en virkelig fremragende leder, hvis ikke du kan formidle dine ideer ordentligt. Burns fortæller, at han oplever, at især IT-ledere ofte er dårlige til at kommunikere. Hvis du aldrig bruger positiv belønning for at fremme ønsket adfærd blandt dine medarbejdere, eller hvis du aldrig understreger, hvor vigtigt og relevant dine medarbejderes arbejde er, og hvordan det passer ind i det store billede, så gør du noget forkert i din måde at lede på, og du vil opleve en stigende udskiftning blandt medarbejderne.

Verden af ​​lederskab kan være fragmenteret og forvirrende. Talentstrateger skal i stigende grad konsolidere intelligens fra flere kilder. Uanset om de engagerer sig i planlægning af successionsplaner, strømline talentpooler i en fusion eller erhvervelse, tager vanskelige omorganiseringsbeslutninger eller beriger en ledelsesrørledning. En lederuddannelse er fokuseret på at videreuddanne folk der allerede har haft erfaring med lederskab i en længere periode, på høj plan. Det er vigtigt at huske, at man skal forestille at være en inspirationskilde for sin medarbejdere. Hvis ledelsen viser engagement, så ønsker medarbejderne ofte også at bidrage mere til fremgangen.

Interne It-strategier

At være en god leder handler også om at undersøge nye muligheder for optimering af sit eget og medarbejdernes arbejde. Man kan ikke være egoistisk som leder og selvom man videreuddanner sig, så er det lige så meget for virksomhedens skyld. I takt med at rollerne inden for IT-ledelse fortsat udvikler sig, vil man som leder på det teknologiske område være nødt til at blive bedre til at understøtte forretningen for at blive opfattet af virksomhedens øverste ledelse som en afgørende strategisk partner.

Noget helt grundlæggende ville være at tage fat på et business intelligence kursus. Målet med kurset er at give deltagerne det nødvendige kendskab til at arbejde med SharePoint 2013 Business Intelligence services inklusive Performance Point Service, Excel Services, Business Connectivity Services og Visio Services. Kurset har et indhold, der gør det muligt efter kurset at arbejde med SharePoint 2013 Business Intelligence platforme og SQL Business Intelligence Services. Kurset er rettet mod BI fagfolk, BI udviklere, BI arkitekter og it-professionelle, som har til opgave at designe, udvikle og vedligeholde en SharePoint 2013 Business Intelligence løsning.