Uskiftet bo: Sådan påvirker det arveafgiften

Når en gift person går bort, kan den efterladte ægtefælle under nogle betingelser undlade, at den afdødes børn modtager arven – og dermed beholde rådigheden over den afdødes formue. Boet, som afdøde boede i inden vedkommende gik bort, kaldes nu for et udskiftet bo – fordi boet altså ikke blev ”skiftet”. Med andre ord kan man sige, at det uskiftet bo er et dødsbo, hvor afdødes formue ikke bliver fordelt mellem arvingerne – men forbliver hos den nu efterladte ægtefælle. Typisk kan denne arv bruges på de udgifter, der måtte være ved det uskiftet bo.

Det kan være en smule kompliceret at få et overblik over, hvordan det forholder sig, når hjemmet bliver til et uskiftet bo. I denne artikel kan du derfor læse om nogle af de ting, du bør vide, når det kommer til uskiftet bo.

Har I fællesbørn eller særbørn i ægteskabet?

Overgangen til et uskiftet bo kan faktisk afhænge af, om I har særbørn eller fællesbørn i ægteskabet – oftest da disse er de naturlige arvinger til den efterladte formue. Typisk kan det klares med en udfyldt formular til skifteretten, og ligeledes også en afgift på 500 kr. Har I særbørn vil det desuden kræve et samtykke om, at den længstlevende af jer stadig må sidde i det uskiftet bo.

Få hjælp fra en advokat

En situation som denne er oftest ikke noget, du kan relatere til hverdagen. Derfor er det også helt forståeligt, at det kan være svært og uoverskueligt at finde rundt i. Når det kommer til uskiftet bo kan du både have brug for hjælp til sparring og rådgivning, og samtidigt er der også nogle ting, som faktisk skal gå igennem en advokat, fx udarbejdelse af en samtykkeerklæring, læs her. Det kan være en rigtig god idé at have en advokat med tidligt i processen. For med en advokat kan du få hjælp til at træffe den rigtige beslutning om, hvad der er bedst for dig.

Bliver du siddende i et uskiftet bo?

Beslutter du at blive siddende i et uskiftet bo, skal dette foregå ved at udfylde en blanket til skifteretten. Denne blanket kaldes ”Anmodning om hensidden i uskiftet bo”, som findes på Danmarks Domstoles hjemmeside. Dertil skal du også lave en formueopgørelse. Når du har udfyldt både blanket og formueopgørelsen, sendes denne videre til skifteretten. Selve behandlingen af anmodningen koster 500 kr. Husk at få rådgivning gennem advokaten, hvis du har brug for det.